Tsingitud nelikanttoru

Nelikanttorud on kuumtsingitud.